BTW tarieven en vrijstellingen

Op alles wat je koopt zit zowat wel belasting. Deze belasting zien we in de vorm van btw. Btw staat ook wel voor belasting toegevoegde waarde, het is de waarde die de overheid ontvangt boven op de producten en diensten van ondernemingen. De ondernemingen in ons land moeten dit zelf verwerken in de prijs, vervolgens moeten ze de nog te betalen btw voldoen aan de overheid. Er zijn echter aardig wat onduidelijkheden op het gebied van de btw en de belasting. Velen mensen geven aan dat ze niet weten wat de verschillende tarieven zijn en ze hebben los daarvan nog nooit van een vrijstelling gehoord. In dit artikel laten we dan ook zien welke tarieven er zijn, wat deze tarieven inhouden en welke producten en diensten er een vrijstelling hebben op het gebied van de btw.

EU btw beleid

De btw tarieven in ons land zijn niet zo maar gekozen, deze staan namelijk in lijn met de richtlijnen van de EU omtrent de btw. Nederland dient hier zich aan te houden, dit doen ze dan ook netjes. Vandaar dat we in ons land drie verschillende belastingtarieven hebben. Volgens de richtlijn mag de gemiddelde belasting in totaal niet minder zijn dan 15 procent. De btw tarieven in ons land zijn 0,6 en 21 procent. De hoogte van de btw hangt af van de aard van het product en van het doel er van. Laten we eerst eens gaan kijken naar het hoogste tarief, het tarief van de 21 procent.

 

Het 21 procent tarief

Het tarief van 21 procent is het hoogste btw tarief in ons land. Het is een tarief dat altijd wordt toegepast op luxe goederen, dit zijn de producten die de mens in principe niet nodig heeft. Van oorsprong kan de mens dus ook zonder deze producten of diensten. Wanneer je in de supermarkt of winkel loopt dan zul je zien dat het merendeel van de producten een tarief van 21 procent hanteert. Zo zijn in de supermarkt de btw tarieven op koekjes hoger dan die op brood, dit is natuurlijk logisch. Brood heeft de mens nodig en is dus een noodzakelijk product, koekjes daarentegen niet en daarom gelden die ook als een luxe product.

 

Het 6 procent tarief

Het tarief onder de 21 procent is het tarief van de 6 procent. Hier zit alles al net iets anders, deze vorm van belasting wordt toegepast op noodzakelijke goederen. Dit zijn dus de goederen die de mens wel nodig heeft om zijn leven op peil en aangenaam te houden. Enkele voorbeelden van deze soort goederen zijn: medicijnen, voedingsmiddelen, water, kunst, boeken, gas en mineraal olie voor de landbouw. Dit tarief wordt ook toegepast op diensten die dusdanig van belang zijn voor de mens, voornamelijk bij handarbeid zoals de fietsenmaker en schoenmaker. Deze vorm komt vaak voor en de meeste producten in de winkel hebben een 21 of 6 % btw tarief.

 

Het nultarief

Naast het 6 en 21 procent tarief kennen we in Nederland nog een ander tarief, dit is het nultarief. Dit tarief is alleen maar van toepassing op de internationale handel. Let op, het geldt binnen dit gebied alleen maar voor de uitvoer van goederen naar een land buiten de Europese Unie. Dus niet voor landen die geen onderdeel uitmaken van de EU. Dit doen ze om de handel tussen landen te bevorderen en om de economie te stimuleren, het is dan ook een cruciaal onderdeel van het EU monetaire beleid.

 

Vrijstelling regel

Niet elk goed of dienst heeft een bepaald btw tarief. Dit komt omdat de ondernemers op deze manier geen belasting af kunnen trekken. Zo hebben ze geen belastingvoordeel ten opzichte van de rest. We zien deze regel niet heel erg vaak, wanneer we hem al zien dan is het bij diensten die voltooid worden uit belang van de maatschappij. Op de website van de belastingdienst kun je zien welke dit allemaal zijn, hier hebben we ze op een rijtje gezet: kansspelen, kantines, jeugd- en jongerenwerk, gezondheidszorg, fondsenwervende activiteiten, financiële diensten en verzekeringen, componisten, schrijvers, cartoonisten, journalisten, collectieve belangenbehartiging, beleggingsgoud, begrafenisondernemers, kinderopvang, levering roerende bedrijfsmiddelen, lezingen, excursies, rondleidingen, onderwijs, onroerende zaken, postdiensten, radio, televisie, sociaal-culturele instellingen, sociale samenwerkingsverbanden, sportorganisaties en sportclubs.

 

Conclusie

Er zijn dus drie verschillende btw tarieven in ons land. Deze zijn gemaakt aan de hand van de Europese richtlijnen. De verschillende tarieven zijn nul, 6 en 21 procent. De hoogte van de btw hangt af van het maatschappelijke doel en van het soort product. Producten die minder van belang zijn in het dagelijks leven, ook wel luxe producten genoemd, hebben een veel hoger btw percentage dan goederen die wel van groot belang zijn in ons dagelijks leven, deze worden noodzakelijk genoemd. Producten en diensten die vrij zijn gesteld van btw zijn die soorten waarover er eigenlijk geen belasting over gevraagd zou mogen worden. Het gaat dan ook vaak om overheidsinstanties of bedrijven, zoals het onderwijs of culturele instellingen.